Silverdroppar


Det är som små silverdroppar

som bara droppar droppar ner

och sköljer över en.

 

Det är som små månkristaller

som bara faller faller ner,

det var så längesen.

 

Det är som små silverdroppar

som droppar droppar droppar ner

tills det blir dag igen.

 

Det är som små pärl-partiklar

som sen ba´ ingen hittar mer

ute i gryningen.


(Rex Ljungqvist 2013)