BIOGRAFI

BAKGRUND & KULTURHISTORISK KURIOSA


En biografi om Rex Ljungqvist skulle vara något av det tråkigaste som skrivits. Här följer därför istället en redogörelse över hans förfäders öden och äventyr, vilket skulle kunna vara av visst intresse för…vem? Det blir en hel del skryt och s.k. näjmdropping, men det är  förhållanden som likväl måste kommuniceras för att dementera vissa falska rykten som cirkulerar. Dessutom kan familjehistorien även säga något om varför Rex är som han är. Framställningen är mer eller mindre kronologisk och går från den äldsta sidan till den yngsta.


DEN DANSKA SIDAN


Det danska frälset


Den äldsta kända förfadern till Rex Ljungqvist var riddaren Johannes Uf (nämnd 1299), och det är via den gamla danska adeln som man kan följa Rex anor till medeltiden. Det handlar framförallt om ätterna Gagge, Uf, Myre och en bornholmsk släkt som förde en halv hummerklo i vapnet. Det ska vidare finnas släktskap med ätten Hvide, Danmarks mest legendariska släkt som b.la grundade Köpenhamn, genom den senmedeltida linjen av ätten som kallades Galen (sic).


Nära knuten till dessa ätter var även släkten Kofoed, känd b.la från folkvisan om Jens Kofoed, och genom Kim Larsen & Gasolin´s genombrottslåt Langebro från 1971 (”Jeg gik forbi dæmonernes port ud for Kofoeds Skole…”).


Ätten Ufs vapen

Frihetshjälten Poul Ancher


Vid freden i Roskilde 1658 blev ön Bornholm för andra gången svensk mark. Men redan samma år sammansvor sig lokalinvånarna till ett uppror, vilket ledde till att ön åter blev dansk. B.la sköt man ihjäl den svenska guvernören Printzensköld och intog fästningen Hammershus. Rex Ljungqvists förfäder finns ironiskt nog bland dessa upprorsmän. Kanske kommer den upproriska och frihetstörstande ådran från denna sida av släkten?

Pga inavel härstammar han på tre olika linjer från prästen och upprorsledaren Poul Ancher (d.1697) som pekats ut som hjärnan bakom företaget och som mobiliserade invånarna på ön till revolt. Ancher är också den person som Rex sagt sig främst identifiera sig med, i och med sitt väsens vitt skilda sidor - Den andliga och drömska personlighetstypen som likväl utmanade etablissemanget och tog tillbaks det som en gång varit.

En förfader till Rex Ljungqvist på 1600-talet, prästen Jørgen Jenssøn Sode (svåger till Poul Ancher)

Tre andra danska personligheter i släktträdet


Simon Surbeck - Köpenhamns borgmästare (d.1583)


Antonius Battus - Den danska drottning Sofias hovmedicus (d.1602)


Lisabeth Bohn, f. Markmand – Köpmanhustru på Bornholm som till följd av ett svartsjukedrama blev anklagad för trolldom, men som klarade sig från häxbålet genom att nattetid fly i en stulen båt till Köpenhamn. (g. 1677) Hennes öde skildras i novellen ”Lisabet Bohn og Amtskriveren” av Valdemar Seier från 1953.

DEN TYSKA SIDAN


Rex mormors släkt ”Karrer”, var en tysk-italiensk patriciersläkt, känd sedan slutet av 1500-talet. Familjenamnet antyder enligt sägnen släktens medeltida åkeriverksamhet i Bayern. (Jmf engelskans ”carrier”.) Detta illustreras också i Felix Karrers familjevapen från 1755 som visar en förspänd häst med en körkarl som hjälmprydnad.

   Släkten flyttade till Venedig i början av 1800-talet och gifte in sig i en italiensk familj. (Se nedan.) Här hade man ett internationellt bankhus och bedrev handel med olika delar av Europa. Under revolutionsåret 1848 sköts en kanonkula in i familjens våning medan frun i huset fortfarande låg till sängs efter att ha fött sitt andra barn. Ca 10 år senare flyttade man vidare till Sudettyskland och började idka textilindustri.

   Under första världskriget deltog Rex gammelmorfar Fritz Karrer som soldat i Italien. Hans dotter (Rex mormor) blev under andra världskriget ofrivillig ledare av Hitler-jugend för flickor. Hennes bror stupade som en av alla de 18-åringar som Hitler skickade ut i desperation i slutet av kriget. Han blev den siste mannen av släkten. Hotade av ryssarna flydde resten av familjen till moderns hemland, Sverige.


Farfadern till sistnämnda kvinna var bryggaren Fritz Dölling. Han kom till Stockholm ifrån trakten utav Nürnberg på 1840-talet och startade Nürnberg-bryggeriet på Högbergsgatan, på sin tid känt för Stockholms bästa öl. Dölling köpte sedan fastigheten Strandvägen 37 i Stockholm där släkten kom att bo i sex generationer 1897-2006. Det var här historien om Rex n Roll började när Rex fick sin första gitarr julen -96. I källaren hade han sin replokal mellan åren 1997-2002. Fritz Dölling var mecenat till Anders Zorn och har utpekats som Zorns biologiske far, vilket senare dementerats. Zorn bodde dock under sin barndom i perioder hos familjen Dölling på deras landställe på Värmdö.

Fritz Döllings hus Strandvägen 37 i Stockholm, där hans barnbarnsbarnbarnsbarn Rex Ljungqvist växte upp.

DEN ITALIENSKA SIDAN


Johann Karrer gifte sig i mitten av 1800-talet med venezianskan Carolina Francesconi, vars släkt går att följa ner till 1660. Floriano Francesconi öppnade 1720 världens äldsta kafé som fortfarande är i bruk - Caffé Florian på Markusplatsen i Venedig. Detta var vid den tid då Vivaldi och Albinoni var verksamma som kompositörer i staden. Kafét är känt för att ha haft celebra gäster som t.ex Casanova, Lord Byron bla bla bla. Stället är idag en turistfälla. Rex italienska favoritband, den progressiva rockgruppen Le Orme som också var från Venedig, släppte 1979 albumet ”Florian”, döpt efter kafét.


Familjen hade ett hus vid Ponte Tron/Ponte Della Piavola i närheten av Markusplatsen. Byggnaden är numera en bank. En inskription på fasaden ger upplysningar om att Napoleons skulptör Antonio Canova år 1822 dog i detta hus som nära vän till familjen Francesconi. Canova använde f.ö. Emelie Francesconi, f. Riesch (Rex mormors farfars mormor), som modell för en av kvinnogestalterna i sitt verk ”De tre gracerna”.   

Familjen Francesconi från Venedig

Francesconis landställe, norr om Treviso i Italien. Huset finns kvar än.

DEN SVENSKA SIDAN


Den äldsta kända förfadern på fädernet var bonden Nils Bengtsson, född 1714. Dennes sonsons sonson August Ljungqvist hade ett urmakeri på Brunkebergstorg vid förra sekelskiftet och bodde på Norra Djurgården. Dennes sonson var idrottsläkaren Rolf ”Lammet” Ljungqvist som blev farfar till Rex Ljungqvist. Lammet var bland annat läkare i Koreakriget och en pionjär inom idrottsmedicin.

Rolf Ljungqvist (till höger) blir docent 1968.

Kompositören Oscar Blomqvist


Även om ”Lammet” skrev egna stycken på piano, har kanske Rex den musikaliska ådran främst från sin farmors farfar, kompositören och musikdirektören Oscar Blomqvist (1851-1909), ”en av den svenska militärmusikens bästa och mest energiska krafter”. Blomqvist var bördig från Uppsala och blev redan som 12-åring antagen som hornblåsare i flottan för att senare bli hauboist och trumpetare vid hovkapellet. Detta vid sidan om sin militära anställning, där han b.la var fanjunkare och regementstrumslagare. Blomqvist spelade alltså både valthorn, oboe, trumpet och trumma. 1891 blev han flottans musikdirektör i Stockholm och konsertledare på Skansen, och som sådan ”var dir. Blomqvist säkerligen känd af ”hela Stockholm”. Annars hörde han till de stilla i landet, som icke i onödan sökte göra sig påmind.”


”För sin mångsidiga musikaliska gärning” utnämndes Oscar Blomqvist till riddare av Vasaorden 1902 och tilldelades också S:t Stanislausorden av den ryske kejsaren då han följde kungafamiljen på en resa till Reval. I släktens behåll finns partituret till ett stycke av Blomqvist som framfördes på Skeppsholmen för det svenska kronprinsparet (den blivande Gustaf VI Adolf och hans brittiska gemål Margareta) när de anlände till Stockholm 1905.

Blomqvist ”skattade icke den lättare musiken högt” och dirigerade helst Wagner, enligt en bevarad minnesskrift. Han slutade sina dagar 1909 boendes på Grevgatan 48 i Stockholm. Huset står kvar än och över porten syns en lyra ingraverad - Symbolen för flottans musikkår och ett minne efter Oscar Blomqvist. Sonen, konsertmästare Sven Blomqvist, blev violinist i den ”Aulinska kvartetten”.

En släkting till Oscar Blomqvists fru drev f.ö. på 1800-talet värdshuset ”Mor på tuppen” på Skeppsholmen, som Bellman besjunger i Epistel 67, (”Mor på Tuppen, du, /är en ståtelig fru…”).

Violinisten Sven Blomqvist

Den äldsta östermalmaren


Den äldsta kända stockholmaren i släkten var Staffan Erichsson som levde i mitten av 1600-talet. Han hade en numera försvunnen gård i kvarteret Kråkvilan som låg nedanför nuvarande Vanadislunden, dit Rex Ljungqvist flyttade 2015, ovetandes om detta förhållande.

   Den äldsta kända ”östermalmaren”, (detta var före Östermalm var Östermalm), i släkten var Gustaf Fredrik Horngren (1769-1817), militär på Sveaborg som under de sista åren av sitt liv bodde vid Ladugårdslandstullen, nuvarande Karlaplan. Horngren hade lyckligtvis återkallats till Stockholm från Finland 1806. De svenskar som fanns kvar på Sveaborg tillfångatogs 1808 när ryssarna intog fästningen. 200 år senare bor hans ättlingar kvar runt Karlaplan och Rex spelar fortfarande in sina låtar ett stenkast därifrån.

Ladugårdslandstullen, nuvarande Karlaplan, där Gustaf Fredrik Horngren slutade sina dagar 1817. Området på andra sidan tullen kallades för "Yttersta mörkret".

Källor:


Bidstrup, Julius – Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe. Gyldendalske boghandel nordisk forlag. Köpenhamn, 1911.

 

Djurberg, Maj – Släkten Horngren – en krönika. Stockholm, 2002.

 

Hasselblad, Björn – Stockholmskvarter. Almqvist & Wiksell. Stockholm, 1979.

 

Jespersen, Halfdan – Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen. E. Jespersens forlag. Köpenhamn, 1909.

 

Ljungqvist, Stig – August Ljungqvists anor. Stockholm, 1987.

 

Tack till följande personer för ytterligare värdefull information: Heléne Jansson, Norman Lee Madsen och Sigvard Mahler Dam.