De konservativa krafterna som inte vill dissa datorerna


Varför ska det va så svårt

att få dem att förstå?

 

Varför ska det va så svårt?

Varför ska det va så svårt?

 

Varför ska det va så svårt

att få dem att förstå?

 

De konservativa krafterna

som inte vill dissa datorerna.

 

If you just would cut the computers

I think that we could get along.

This is such a beautiful journey

and soon, pretty soon, we´ll be home.

 

Soon be home…

 

(Rex Ljungqvist 2016/2017)