De bortskämda snorungarna 

                                     

Vi är de bortskämda snorungarna

som föddes i kölvattnet av en stor storm

som stormat så länge att stormen var norm.

Varför har vi hamnat här?

 

Vi är de bortskämda snorungarna

som alla försågs med en otrolig form

av frihet som alltid borde varit norm.

Varför har vi hamnat här?

 

Vi, den mest gynnade generation

i den mest gynnade, ljuva nation -  

Ändå så undrar jag vilka vi är -

Varför har vi hamnat här?

 

Vi är de sentida arvtagarna

vars fäder har kämpat i tusentals år

så vi nu kan njuta av arvslotten vår.

Varför har vi hamnat här?

 

Vi är de vanliga fåtaliga

som ödet placerade där vi nu står,

men säg vem förklarar och säg vem förstår:

Varför har vi hamnat här?

 

Vi, den mest gynnade generation

i den mest gynnade, ljuva nation - 

Ändå så undrar jag vilka vi är - 

Varför har vi hamnat här?

 

Vi, den mest upphöjda population

i den mest höjda civilisation - 

Ändå så undrar jag vilka vi är - 

Varför har vi hamnat här?

 

Ändå så undrar jag vilka vi är,

vad vi har gjort att få hamna här.

Ändå så undrar jag vilka vi är,

varför har vi hamnat här?


(Rex Ljungqvist 2009)